18 jaar en ouder

Vanaf 18 jaar:
Hier geldt dat vergoeding van de kosten niet via de gemeente, maar via de verzekering gaat. Met ingang van januari 2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel.
ZIN! Psychologie heeft geen contracten met verzekeraars, dit heeft zowel met de kleinschaligheid van de praktijk te maken, alsook de toenemende eisen die gesteld worden aan het aanleveren van privacygevoelige informatie over cliënten door de verzekeraars.

Verzekerde zorg
Er is wel in veel gevallen restitutievergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding varieert tussen de 50 % en de 100 %, afhankelijk van de polis. Cliënten kunnen hiervoor contact opnemen met hun verzekeraar en vermelden dat het gaat om GGZ zorg door een vrijgevestigde praktijk met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Voor de GGZ geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het verplichte eigen risico. Om in aanmerking te komen voor restitutievergoeding door de verzekering is een verwijzing nodig van de huisarts. Op deze verwijzing dient een vermoeden van een DSM V diagnose vermeld staan en uiteindelijk dient er ook een diagnose gesteld te worden.
Zoals genoemd heeft de praktijk geen contracten met zorgverzekeraars. Om te voorkomen dat derden ongevraagd gegevens over u willen opvragen zonder dat u daar toestemming voor geeft, vragen wij u een privacyverklaring te ondertekenen.

Onverzekerde zorg (OZP)
Belangrijk om te vermelden. Veel problemen die een belemmering kunnen vormen in het dagelijks leven vallen onder de onverzekerde zorg. Problemen die (onder andere) zijn uitgesloten van de verzekerde zorg zijn:
• Klachten of problemen die ontstaan als gevolg van aanwijsbare stressveroorzakende factoren/grote levensgebeurtenissen (dat worden aanpassingsstoornissen genoemd).
• Rouwverwerking
• Klachten als gevolg van problemen in relaties met anderen.
• Levensfaseproblemen
• Zelfbeeld problematiek
• Problemen in het schools- en of beroepsmatig functioneren die leiden tot overspannenheid en burnout.
• Indien u wel klachten ervaart, maar niet in die mate dat er gesproken kan worden van een stoornis. Bijvoorbeeld wel angstklachten, maar niet in die mate dat er angststoornis gesteld kan worden.

Bekijk de tarieven voor onverzekerde zorg hier.