Tarieven

Tarieven tot 18 jaar:

Uitleg over de vergoede zorg tot 18 jaar staat hier omschreven.
Indien de zorg ofwel niet onder de vergoede zorg valt, ofwel u kiest ervoor om de zorg zelf te betalen gelden de volgende tarieven per 1-1-2023:

– Intakegesprek: €105,00
– De kosten per consult betreffen €90,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.

Tarieven vanaf 18 jaar:

Uitleg over het verschil tussen verzekerde en onverzekerde zorg staat hier omschreven.

Verzekerde zorg:

Per 1-1-2022 is er sprake van het Zorgprestatiemodel. Consulten worden per maand aan u gefactureerd.
Wij hanteren 90% van het NZa tarief. De NZa tarieven kunt u hier vinden.

GGZ zorg zit in het basispakket, wel geldt altijd het verplichte eigen risico. De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, hierdoor kan het zijn dat u niet het gehele bedrag vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van het type polis en in hoeverre er sprake is van vrije zorgkeuze.

De factuur kunt u na betaling zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Informeer vooraf bij uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt.

Zelfbetalers:
Indien u de zorg die wel onder de basispakketzorg valt zelf wilt betalen, dient dit toch gefactureerd te worden volgens het ZPM. Hiervoor wordt 85% van het NZa tarief gehanteerd.

Onverzekerde zorg (OZP):
– Intakegesprek: €105,00
– De kosten per consult betreffen €90,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.