Tarieven

Tarieven tot 18 jaar:

Uitleg over de vergoede zorg tot 18 jaar staat hier omschreven.
Indien de zorg ofwel niet onder de vergoede zorg valt, ofwel u kiest ervoor om de zorg zelf te betalen gelden de volgende tarieven:

– Intakegesprek: €90,00
– De kosten per consult betreffen €75,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.

De tarieven liggen lager dan de gemiddelde tarieven voor psychologische behandeling. Dit doet niets af aan de kwaliteit van de behandeling, echter ik wil graag laagdrempelige hulpverlening bieden. Door de tarieven zo laag mogelijk te houden probeer ik voor meer mensen bereikbaar te zijn.

Tarieven vanaf 18 jaar:

Uitleg over het verschil tussen verzekerde en onverzekerde zorg staat hier omschreven.

Verzekerde zorg:
Er wordt niet gedeclareerd per behandelsessie maar per product (de gehele behandeling). De aard van de klacht zal bepalend zijn voor het product waarvoor u in aanmerking komt.

Maximumtarief conform NZa:
– Kort: 294 minuten a 507,62
– Middel: 495 minuten a €  864,92
– Intensief: 750 minuten a € 1356,25

Er geldt geen eigen bijdrage voor basispakketzorg wel geldt het verplichte eigen risico.
De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De factuur kunt u na betaling zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Informeer vooraf bij uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt.

Zelfbetalers:
Indien u de zorg die wel onder de basispakketzorg valt zelf wilt betalen, dient dit toch gefactureerd te worden per behandelproduct. Hiervoor wordt 85% van het NZa tarief gehanteerd.

Onverzekerde zorg (OZP):
– Intakegesprek: €90,00
– De kosten per consult betreffen €75,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.