Tarieven

Tarieven tot 18 jaar:

Uitleg over de vergoede zorg tot 18 jaar staat hier omschreven.
Indien de zorg ofwel niet onder de vergoede zorg valt, ofwel u kiest ervoor om de zorg zelf te betalen gelden de volgende tarieven per 1-1-2021:

– Intakegesprek: €95,00
– De kosten per consult betreffen €85,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.

Tarieven vanaf 18 jaar:

Uitleg over het verschil tussen verzekerde en onverzekerde zorg staat hier omschreven.

Verzekerde zorg:
Er wordt niet gedeclareerd per behandelsessie maar per product (de gehele behandeling). De aard van de klacht zal bepalend zijn voor het product waarvoor u in aanmerking komt.
Per 1-1-2021:

– Kort: 294 minuten a 466,48
– Middel: 495 minuten a €  785,96
– Intensief: 750 minuten a € 1204,42

Er geldt geen eigen bijdrage voor basispakketzorg wel geldt het verplichte eigen risico.
De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De factuur kunt u na betaling zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Informeer vooraf bij uw verzekering hoeveel u vergoed krijgt.

Zelfbetalers:
Indien u de zorg die wel onder de basispakketzorg valt zelf wilt betalen, dient dit toch gefactureerd te worden per behandelproduct. Hiervoor wordt 85% van het NZa tarief gehanteerd.

Onverzekerde zorg (OZP):
– Intakegesprek: €95,00
– De kosten per consult betreffen €85,00. Een consult bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage  en voorbereiding.
– Uitvoerig telefonisch of e-mailconsulten worden per kwartier berekend.