tot 18 jaar

Tot 18 jaar:
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, dit geldt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. ZIN! Psychologie heeft sinds 2017 een contract met de gemeente Westland, Haaglanden en Delfland afgesloten. Dit betekent dat als u in één van deze gemeenten woonachtig bent de zorg, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, vergoed kan worden door de gemeente.
De voorwaarden zijn:
– er is een uitgebreide verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist;
– er is een vermoeden van een DSM V* stoornis bij uw kind.

Wanneer u in 2017 in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de declaraties door de gemeente (alleen wanneer de huisarts u naar de praktijk verwezen heeft met een vermoeden van een DSM V stoornis), vraagt deze aan de praktijk de volgende gegevens van uw kind aan hen door te geven:

  • 1. Naam.
  • 2. Burgerservicenummer.
  • 3. Postcode.
  • 4. Aangeven, in algemene zin, dat er sprake is van een -vermoeden van een- psychiatrische stoornis/psychische stoornis (dus niet om welke stoornis het gaat).
  • 5. Geboortedatum van het behandelde kind.
  • 6. Begindatum van de behandeling.

Voor de vergoede zorg is het tevens verplicht om een ROM meting te doen. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Deze methode heeft als primair doel het meten van de effectiviteit van de behandeling. U krijgt aan het begin, indien het traject zich daarvoor leent halverwege, en aan het eind een link toegestuurd. De vragenlijsten kunnen dan digitaal ingevuld worden.

Uiteraard blijft ook de mogelijkheid bestaan dat de zorg zelf bekostigd wordt, in dat geval vindt er geen informatie-uitwisseling plaats met andere partijen (zoals de gemeente en het CBS). Om dit ook voor een grotere groep mensen een reële optie te maken, blijven de lagere tarieven gehanteerd. Tevens zijn er ook veel problemen die belemmerend zijn in het dagelijks leven, maar waarbij er niet direct sprake is van een (vermoeden van) een DSM stoornis.
Hierbij valt te denken aan:
– Sociale en emotionele problemen
– Problemen als gevolg van een grote levensgebeurtenis (scheiding, rouw, verlies)
– Boosheid (gedragsproblemen)
– Slaapproblemen
– Faalangst
– Opvoedingsproblemen
– Intelligentieonderzoek
– Hoogbegaafdheid
– Hooggevoeligheid

Voor vragen kan er altijd vrijblijvend contact opgenomen worden.

* De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen.