Contact

Praktijk ZIN! Psychologie
Hoflaan 98
2691AV ‘s-Gravenzande

Medewerkers:
Zinzi van Schie
T: 06 36551654
E: zinzi@zinpsychologie.nl

Marinka Cok – de Vries
T: 06 37022733
E: marinka@zinpsychologie.nl

Judith van Dop – Dekker
E: judith@zinpsychologie.nl

————————————————————————————————————————————
Contact voor aanmeldingen:
Om aan te melden of voor vragen over aanmelden kan er een mail gestuurd worden aan: info@zinpsychologie.nl
Graag in deze mail al kort de reden van aanmelden benoemen en vermelden of er al een verwijzing is van de huisarts/SKT. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Verwijzers kunnen ook contact opnemen via Zorgdomein of Zorgmail. Overleg voorafgaand aan de verwijzing wordt gewaardeerd. De hulpvraag moet passend zijn binnen de basis-ggz, dat wil zeggen het betreft enkelvoudige problematiek.

————————————————————————————————————————————

Informatie met betrekking tot eventuele wachttijd:
Update 30-8-2021:

Wachttijd voor jongvolwassenen (18 – +/- 25 jr): Aanmelden is op dit moment mogelijk. De wachttijd tot aan een intake wordt ingeschat op +/- 2 tot 4 weken.

Raadpleeg de informatie over vergoedingen voor 18+. Voor de vergoede zorg is het nodig dat je een geldige verwijzing hebt van jouw huisarts. Bezoek altijd eerst de huisarts. We hebben geen contracten met verzekeraars, het is afhankelijk van je polis hoeveel van de zorgkosten je vergoed kan krijgen.

Wachttijd voor kinderen (tot 18 jaar): Aanmelden is op dit moment mogelijk. De wachttijd tot aan een intake wordt ingeschat op +/- 2 tot 4 weken.

Voor de vergoede zorg ( tot 18 jaar) is het nodig dat u een geldige verwijzing heeft vanuit het SKT (sociaal kernteam van de gemeente) of uw huisarts. Bespreek de situatie dan ook altijd eerst met ofwel het SKT ofwel uw huisarts. Wij hebben een contract met de h10 gemeenten: oa Westland, Haaglanden, Delfland. Let op! Hoek van Holland valt buiten dit contractgebied.

————————————————————————————————————————————

Maatregelen Corona – Praktijk ZIN! Psychologie

Gezien de aangescherpte landelijke maatregelen zijn er ook een aantal aanpassingen in de praktijk nodig. Ons doel blijft om zo goed mogelijke, persoonlijke zorg te verlenen. Ook in deze tijd staat dit voorop en daarom zijn de onderstaande afspraken van groot belang.

 • We werken in tijdsblokken. Dit houdt in dat er voldoende speling is tussen cliënten, waardoor je elkaar niet hoeft te passeren in de gang.
  Dit betekent dat we minder flexibel zijn om aan ieders wensen te voldoen. De tijdsblokken staan vast. We vragen hiervoor jullie begrip.
 • De gang is klein, waardoor het ook nodig is dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.
  Wat vragen we van jullie:
  – Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat.
  – Kinderen nemen buiten afscheid van de ouder/verzorger die hen brengt en worden ook buiten weer opgehaald. Terugkoppeling kan middels beeldbellen (kind en behandelaar vanuit de praktijkruimte en de ouder bijvoorbeeld buiten of in de auto). Of indien gebruikelijk is om nog een terugkoppeling per mail te sturen dan zetten we dat voort.
 • Digitaal werken middels beeldbellen.
  We hebben de mogelijkheid om digitaal te werken. Dit kan in veel gevallen even effectief zijn. Sommige kinderen/jongeren ervaren het als prettiger, daar zij vanuit hun eigen omgeving de mogelijkheid hebben om met de behandelaar contact te hebben.
  Indien wij inschatten dat beeldbellen goed mogelijk is, dan zullen wij dit voorstellen om dit als zodanig af te spreken. Indien je zelf de voorkeur hebt voor beeldbellen, laat het ons dan weten.

Hierbij is het volgende belangrijk:
– Thuis is er een goede wifi/internetverbinding nodig.
– Ga op een rustig plekje zitten, waarbij je niet gestoord wordt en ook het gevoel hebt vrij te kunnen praten.

Intakes
Voor de intake zijn maximaal 2 personen van boven de 13 jaar toegestaan. Dit houdt in ofwel twee ouders of één ouder en een jongere.

Voor een eerste afspraak voor het kind is het toegestaan dat één ouder even meekomt om te wennen. Een goede start van de behandeling vinden we heel belangrijk en het is ook belangrijk dat het kind zich veilig genoeg voelt. Echter voor de daarop volgende afspraken geldt wel dat het een kwestie is van afzetten en ophalen aan de voordeur. Dit om het bewegingsverkeer binnen de praktijk zo beperkt mogelijk te houden.

Verder blijven de standaard maatregelen van kracht:
– We geven elkaar geen hand
– Desinfecteer je handen bij binnenkomst
– We houden afstand in de kamer

Bij klachten: verkoudheid, hoesten, verhoging, koorts blijf je thuis. Indien er iemand binnen jouw huishouden benauwdheidsklachten heeft en/of koorts heeft blijf je ook thuis. In dit soort gevallen kan de afspraak digitaal wel doorgaan.

Laten we goed op onszelf passen en de mensen om ons heen.

Groetjes,

Team ZIN!