Over ons

ikMijn naam is Zinzi van Schie en ik ben GZ- psycholoog voor kinderen en jeugdigen en de eigenaar van praktijk ZIN! Psychologie. Ik ben vijf jaar werkzaam geweest binnen een justitiële setting en heb hier ervaring op gedaan met ernstige gedragsproblematiek, diverse psychiatrische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast ben ik binnen de generalistische basis GGZ, voorheen eerstelijnszorg, gaan werken en heb sinds 2015 de keuze gemaakt om geheel zelfstandig aan de slag te gaan. Over deze beslissing en doen wat je gelukkig maakt kun je meer lezen in deze blog. Een tijd lang heb ik het werken in mijn praktijk gecombineerd met freelance werk voor een andere vrijgevestigde praktijk in de regio Drechtsteden. Sinds oktober 2017 werk ik alleen nog vanuit mijn eigen praktijk. Sinds 2019 heb ik kunnen uitbreiden en heb ik versterking gekregen in de praktijk. Ik ervaar iedere behandeling opnieuw als een uitdaging, ieder kind/jongere is uniek en verdient een aanpak op maat. Het mooiste moment is als het kind/jongere zienderogen weer tot bloei komt en vol vertrouwen en goede ZIN de toekomst tegemoet kan gaan.

Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, hier heb ik zowel mijn bachelor als master (Klinische Psychologie en Geestelijke Gezondheid Kind & Jeugd) behaald. De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige postmaster opleiding. Ik heb deze gevolgd bij de RINO in Utrecht. De titel GZ-psycholoog is een beschermde titel en ik sta dan ook geregistreerd in het landelijk BIG register. Na het behalen van mijn BIG-registratie heb ik mij verder geschoold in EMDR als (trauma)behandelmethode (basiscursus). Tevens heb ik de opleiding tot cognitief gedragstherapeut gevolgd (basiscursus) en de opleiding tot schematherapeut (basiscursus).


foto marinkaMijn naam is Marinka Cok-de Vries en ik ben GZ-psycholoog voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. In Tilburg behaalde ik op de Universiteit van Tilburg in 2008 mijn bachelor in de psychologie. Er volgde een uitstap richting de Radbouduniversiteit Nijmegen waar ik mijn master in de Neuropsychologie en Revalidatie behaalde. Na mijn stage-ervaring in de neuropsychologie merkte ik dat mijn hart lag bij het behandelen van kinderen en jongeren, waarna ik een tweede master volgde in Leiden gericht op onderwijs en kinder-en jeugdpsychologie. Sinds 2013 ben ik werkzaam geweest in een vrijgevestigde eerstelijnspraktijk, waar ik zowel kinderen en jeugdigen als jongvolwassenen behandelde bij uiteenlopende psychische problematiek. Naast het werk in de praktijk heb ik als onderdeel van mijn postmaster GZ-opleiding twee jaar mogen werken in een Specialistische GGZ instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie. De GZ-opleiding heb ik gevolgd bij opleidingsinstituut RINO te Utrecht. De titel GZ-psycholoog is een beschermde titel en ik sta dan ook geregistreerd in het landelijk BIG register. Na het behalen van mijn BIG-registratie heb ik mij verder geschoold in EMDR als (trauma)behandelmethode (basiscursus). Tevens ben ik geschoold cognitief gedragstherapeut (basiscursus).

Na vijf jaar heb ik besloten de overstap te maken naar voormalig collega en vriendin Zinzi van Schie. Met veel plezier en passie zet ik mijn werk hier voort. Mijn therapeutische werkwijze kenmerkt zich door een open, eerlijke werkrelatie, waarbij ik vaak meerdere methoden combineer om zo voor elk uniek individu een passende behandeling te vinden. Hierin steun ik graag op kennis en kunde, maar laat ik mij bovenal leiden door mijn intuïtie.

 


Wij zijn lid van de beroepsvereniging NVGzP. Indien u een klacht heeft, vragen wij dit met ons te bespreken. Op die manier kunnen we hierover in gesprek gaan en kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. Indien dit voor u onvoldoende recht doet aan uw klacht kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen via de NVGzP. Voor meer informatie: klik hier.